Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Årets HedersGarpe 2014  
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 

 

 
 

Årets Hedersgarpe 2014

 
Tilldelades Gun Virenhem
 
Tack Gun!
Tack från oss som tittat på när du med
envishet och ett stort hjärta, gjort ett
jättearbete med att hjälpa människor i
och från alla möjliga hörn på jorden.
Tack för att du i ditt hörn på torget
oförtrutet under många år spridit värme
och gemenskap till oss. Tack för att du
har ett ställe dit vi som bor här kan gå
och hitta alla möjliga och omöjliga
manicker och mojänger. Tack för att du
hjälper människor att hitta en
meningsfull vardag och säkert en
språngbräda ut i arbetslivet. Tack för
ditt fina arbete hittills och lycka till med
alla framtida projekt!
Gamleby Intresseförening
Ordf. Ola Berg
 
 
 
 

 

 

Foto: Jan Cullberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting