Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida HedersGarpe 2012  
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2016
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 
Årets Hedersgarpe 2012

Tilldelades Ulf Davidsson

 
Pristagaren har genom ett mångårigt
och engagerat ledarskap bidragit till
att utveckla verksamheten vid Akzo
Nobel Industrial Finishes till vad den
är idag. Från att ha varit enaktör på
den inhemska marknaden har nu
företaget under Ulfs  ledning intagit
en ledande position i Europa.
Företagetsexpansion har givetvis varit
av mycket stor betydelse för Gamleby
som samhälle.
Ulf Davidssons ledarskap har alltid
präglats av att företaget skall verka
och växa i Gamleby vilket förmedlat
en stark känsla av trygghet bland
företagets anställda. Ulfs stora
idrottsintresse har dessutom gjort
honom till en stark länk mellan
företaget och ortens idrottsföreningar.

 

Gamleby Intresseförening
Ordf. Ola Berg

 

 
 

Foto: Jan Cullberg

 
 
 
 
 
 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting