Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 

Årets Hedersgarpe 2009

Tilldelades Gunnar "Skruven" Nilsson"

 
 
För att hängivet och osjälviskt engagerat
sig och sina talanger åt Gamleby och
Tjust. Gunnar har gjort ett mångårigt
arbete för både föreningar och företag.
Han har varit drivande och är verksam
inom många och vitt skilda områden.
Att beskriva allt Gunnar har gjort och
gör är omöjligt men förutom
ordförandeskap, urmakare, kyrkovän,
auktionsutropare, gymnastikledare,
journalist, fotograf, filmare och
föreläsare så är Gunnar framför allt en
äkta medmänniska. ”

 

Gamleby Intresseförening
Ordf. Ola Berg
 

 

Foto: Jan Cullberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting