Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida. HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar
 
 
Årets Hedersgarpe 2007
 
 

Tilldelades Karin Svensson

Tilldelas välförtjänt Karin Svensson
Lyckebo Gamleby för sitt outtröttliga
engagemang i olika ideella föreningar
och samhällsfunktioner som klart
bevisat leder till medmänniskors
hälsa och välbefinnande.

 

Gamleby Intresseförening
Ordf. Jan Cullberg
 


 

 

 

 

 

Foto: Eva Karlsson
 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting