Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida HedersGarpe 2010
 
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 
 
Årets Hedersgarpe 2010
 
Tilldelades postumt till
Stig Virenhem

 

För ett mångårigt och oförtrutet
engagemang för och i Gamleby.
Stig har jobbat i många föreningar
och styrelser. Bland dessa kan
nämnas presidentskap i Lions och
Gamleby Intresseförening som han
var med och grundade. Han har också
alltid vurmat förGamleby i sitt
yrkesverksamma liv och har tillsammans
med sin Gun bidragit till att Gamleby
finns på kartan hos många personer
runt om i världen.
 
För att citera Astrid Lindgren
”Du fattas oss!”

 

Gamleby Intresseförening
Ordf. Ola Berg

 

 

 

 
 

Foto: Jan Cullberg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting