Näringsliv & företagande 

Gamleby startsida

HedersGarpe 2008
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2016
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 
Tilldelades Tore Pålsson

 

"För att med sin alldeles egen
kombination av energi, nyfikenhet,
integritet och professionalism skapat
förtroende och respekt under sin
yrkesverksamma karriär som polis i
Gamleby. Han har därigenom gjort
en beundransvärd och bestående
insats för samhället Gamleby”
 
 
Gamleby Intresseförening
Ordf. Jan Cullberg

 

 

 

Foto: Jan Cullberg

 

 

 

 

 

 

 
 

Gamleby startsida

 

Cullberg Consulting