Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Årets HedersGarpe 2011
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 

 

 
Tilldelades Hans Ålund
 
För ett mångårigt arbete innom
folkbildningen och för Gamleby. Under
Hans hand har Folkhögskolan växt och
fått ett otroligt brett och mångfacetterat
regester. Folkhögskolan har förutom att
vara en stor utbildare och arbetsgivare,
gagnat hela Gamleby. Här har de
studerande bott, handlat, idrottat och
deltagit i alla tänkbara aktiviteter. Hans
har sett tusentals studenter passera
som "Gamlebyambassadörer".

 

Gamleby Intresseförening
Ordf. Ola Berg
 
 
 
 

 

Foto: Jan Cullberg

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gamleby startsida

 
 
Cullberg Consulting