Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Årets HedersGarpe
 
HedersGarpe
 
 
Alla HedersGarpar
 
HedersGarpe 2017
 
HedersGarpe 2016
 
HedersGarpe 2015
 
HedersGarpe 2014
 
HedersGarpe 2013
 
HedersGarpe 2012
 
HedersGarpe 2011
 
HedersGarpe 2010
 
HedersGarpe 2009
 
HedersGarpe 2008
 
HedersGarpe 2007
 
HedersGarpe 2006
 
De HedersGarpar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Årets HedersGarpe i Gamleby utses varje år, dock högst två till antalet
varje gång och mottager denna utmärkelse vid en ceremoni på
Garpedagen i Unos Park av Gamleby Intresseförening.
 
Till HedersGarpe kan en enskild person utses, företag eller organisation,
som tagit initiativ till och verkat för en positiv utveckling ekonomiskt,
socialt eller kulturellt i Gamleby med omnejd eller genom insatser på
annat sätt understött åtgärder av detta slag.
 

HedersGarpe tilldelas skulpturen ”jätte Garpe” gjuten i brons efter
modell avskulptören Erik Reimhult.
 
 
 
 
 
Årets Hedersgarpe 2018
 
 
 
 
 
Hedersgarpe 2018 Gamleby Biografförening
 
 
Tilldelas Gamleby Biografförening med motiveringen:
 
 
"Att de genom ett fantastiskt arbete skolat in flera i
filmbranschen samt givit Gamleby en egen filmfestival"
 
 
Gamleby intresseförening
Ola Berg, ordförande
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem får 2019 års utmärkelse?
 
Vill du tipsa om någon som du tycker bör få utmärkelsen
Hedersgarpe.
 
Skicka in ditt förslag och motivera varför du tycker att just han
eller hon bör belönas till Gamleby intresseförening.
 

E-post: garpedagen@gamleby.se

 
alt kontakta ordf. Ola Berg tfn 073 931 55 16
 
 
 
 
 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting