Gamleby

Sök på webbplatsen -

Näringsliv & företagande 

Gamleby startsida

Gamleby intresseförening

  Gamleby Intresseförening är en opolitisk lobbygrupp vars syfte är att
  bl.a ta tillvarata sina medlemmars intressen och att bidra till en positiv
  utvecklingen för orten Gamleby.
   
  Medlemmarna består av företag, skolor, föreningar och privatpersoner.
   
  Det är nödvändigt att ta tillvara den kunskap och det engagemang för
  bygdens utveckling som finns lokalt. Som en viktig resurs och en
  koppling mellan det lokala utvecklingsarbetet.
   
  Samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer är också viktig.
   
   
 
  Intresseföreningens hus, Gamleby Folkpark.
   
  Styrelsen träffas för ordinarie styrelsemöte första måndagen varje
  månad klockan 19:00 i intresseföreningens hus, Gamleby Folkpark.
   
  Styrelsemötena är öppna för allmänheten.
   
  Har du synpunkter, önskemål som ni vill framföra eller engagera er i
  intresseföreningen, kontakta någon av styrelsens medlemmar.
   
   
   
   
 

Styrelseledamöter

   
 

Ordförande

Ola Berg
ola.berg@gamlebyfolkhogskola.se
073 931 55 16

Suppleant

Ulla Pettersson
skaftet39@gmail.com
073 086 11 75
 

Sekreterare

Magnus Johansson
johanssonmagnus00@bredband.net
072 527 46 16

Suppleant

Göran Oscarsson
familj.oscarsson@tele2.se
070 738 84 52
 

Kassör

Göran Jiderblom
goranjiderblom@hotmail.com
070 343 46 83

Suppleant

Inga-Lill Pettersson
i-lp@telia.com
0493 10171
 

Marknadsföring

Stig Forslund
stigos@telia.com
070 634 83 92
 

Webbansvarig

Jan Cullberg
info@gamleby.se
070 992 95 37
199 s.f gamleby.se »»
   
   
   
   
 

Medlemsansökan

  Bli medlem i Gamleby Intresseföreningen, kontakta sekreterare
  Magnus Johansson.
 

Telefon: 072 527 46 16 - E-post: johanssonmagnus00@bredband.net

   
   
   
   
 

Medlemsavgift

 
Privatpersoner 150:- Enmansföretag 150:-

Föreningar

200:-

Företag

200:-

Skolor 500:- 2-4 anställda 400:-

5-10 anställda

600:-

11-20 anställda 1000:-

21- anställda

1000:- + 400/10 anst

   
 

Årsavgift intresseföreningen, betalas till bankgiro 5266-1527

   
  Gamleby intresseförening org.nr 802435-3628
   
   
   
   
   
   
  Aktuell information
   
   
 

Månadsmöten

  Styrelsen träffas för ordinarie styrelsemöte första måndagen varje
  månad klockan 19:00 i intresseföreningens hus, Gamleby Folkpark.
   
  Styrelsemötena är öppna för allmänheten.
 
   
   
   
   
 

Påverka kommunen!

  Västerviks kommun e-förslag
   
  Lämna förslag till de förtroendevalda om hur Västerviks kommun kan
  utvecklas och förbättras.
   
  Har du en bra idé så tveka inte att skicka in den. Det är enklare och
  roligare än vad du tror. Lämna e-förslag eller läs mer via den här
  länken: Klicka här »»
   
 

Lägg till förslag

  Webbportal för e-förslag, klicka här »»
   
   
   
   
   
 

Nya Landsbygdsrådet

  Gamleby intresseförening ingår i Västerviks kommuns nya
  Landsbygdsråd för att lyfta viktiga frågor för landsbygden.
   
  Detta ”nya” landsbygdsråd är ett av kommunen organiserat råd.
  Mötena kommer arrangeras av kommunens tjänstemän och
  kostnader för rådets arbete betalas av kommunen.
   
  Gamleby intresseförening besätter platsen i rådet 2018-19.
   
  Frågor? Kontakta Göran Oscarsson eller Ulla Pettersson
   
   
   
   
   

Webbplatsen gamleby.se

Under året som har gått har det visat sig att fler och fler har hittat till
webbplatsen gamleby.se och det är Gamleby intresseförening glada och
tacksamma för.
 
Inför 2019 laddar vi för att kunna ge er den största guiden till Gamleby i
hjärtat av vårt lands vackraste trakter, Tjustbygden.
 
  Webbplatsen drivs helt i ett icke kommersiellt syfte, alltså marknadsföring
  av Gamleby som inte är till för att skapa vinst.
   
  0709 92 95 37 måndag till fredag 09:00 - 16:00
 

jan.cullberg@gamleby.se

   
   
 

199 sidor från gamleby.se »»

   
   
   
   
   
 

Inflyttarservice

  Välkommen till Gamleby i hjärtat av Tjust och en plats där visioner och
  drömmar blir till verklighet. Hela regionen präglas av människor som
  har lust, vilja och skapande kraft.
   
  Vill du också flytta hit? Kontakta Gamleby intresseförening, vi svara på
  dina frågor och berättar gärna mer om hur det är att bo och leva på orten.
  Kan tipsa om till exempel bostäder, fritidsaktiviteter, aktuella lokala
  frågorna och introduktion till olika sociala nätverk.
   
   
   
   
   
 

Reklamfilm

  Gamleby intresseförening har gjort reklamfilmen "Välkommen till Gamleby"
  tillsammans med GTV Gamleby TV-produktion.
   
  Se filmen i helskärm »
   
  Se filmen på YouTube »
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

Gamleby startsida

 

Ansvarig för webbplatsen: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbansvarig:  Jan Cullberg   |   Kontakt: info@gamleby.se  |   © Gamleby intresseförening

 
Cullberg Consulting