Näringsliv & företagande 

 

Gamleby startsida

 

Fiske i Gamlebyviken

 
Upplevelser och äventyr ...
 
Sveriges bästa gäddfiskevatten
 
 
Gamlebyvikens gäddfiskevatten som ortsborna aldrig ens höjer
ett ögonbryn åt, är något som utländska gäster kan resa långt
för att få uppleva. Att vi inte förstår vilken resurs vi sitter på är
ett klassiskt fall av hemmablindhet.
 
På 1930-talet började Blekhems Egendom att plantera ut gädda
och gösyngel i Gamlebyviken. I viken sattes årligen ut ungefär
500 000 gäddyngel, senare också regnbåge. Utsättningarna av
gädda pågår fortfarande.
 
 
 
 
 
 

Möjlighet att sätta i egen båt

Sjösättningsramper i anslutning till Herrskapsbryggorna i
Gamleby hamn och vid Gundeholmen/Gundelvägen mellan
hamnen och KustKamp/Hammarsbadet.
 
Se Google karta: Gundeholmen »
 
Se Google karta: Gamleby Hamn »
 
 
 
 
 

Fiskesemester

Boka stuga och båt på KustCamp/Hammarsbadet.
 
KustCamp »
 
 
 
 
 

Gäddrekord för Gamlebyviken

Gamleby kan nu marknadsföra sig som ett sportfiskeparadis!
Nytt gäddrekord för Gamlebyviken, 21,3 kg längd runt 130 cm.
Det var 200 m från Gamleby hamn, en riktigt bra gäddvass!!!

Juli 2013

 
 
 
 
 

Fisketips

Fisketips från gamleby.se är att bege sig till området kring
Vistingsö en tidig morgon. Garanterat maximal fiskenjutning.

Se Google karta »

 
Video: Gädda 105 cm och väger över 9 kg. 2011 »
 
 
 
 
 
 
 
Skulptur av en havsöring i naturlig storlek som är placerad i Gamlebyån
 
Havsöring
 
I Gamlebyviken finns även lekvandrande havsöringar. Öringen
leker oktober, november i bäckar och vattendrag.
 
Från 1/10 och 31/12 råder fiskeförbud i alla havsöringsförande
vattendrags mynningsområde. För Gamlebyån och Almviksån
gäller att allt fiske är förbjudet närmare än 500 meter från
mynningarna.
 
 
 
 
 

Lokala Sportfiskarna i Tjust

Gamleby sportfiskeklubb bildades i december 2012 av en brokig
skara med ett gemensamt intresse, sportfiske i alla dess former.

Läs mer om GSFK »

 
 
 
 

 

Gäddfisket i viken bedrivs till stor del av s.k. Catch & Release-fiske

 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting