GAMLEBY.SE

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ordförande
 
Inger Forslind
  070 571 50 62
   
   
   
  Kassör
 
Ragnar Ottosson
  076 118 00 52
   
   
   
   


 

 

Om Röda Korset/Gamleby


Gamlebykretsen arbetar med insamlingar, bistånd, social
verksamhet som besöks- och anhöriggrupper, flyktingstöd
med mera.
 
 
 

Välkommen att kontakta oss

Inger Forslind 070 571 50 62
 
 
 
 
 
Det här gjorde vi 2018
Tack för att du stöttar oss!
 
 
1. Vi samlade pengar genom lotterier, bössor, arbete på
Kupan iVästervik, gåvor.
På marknadsdagarna hade vi loppis och bjöd på kaffe och
gemenskap i vår lokal.
 
2. I Gamleby har vi en besöksgrupp på ett äldreboende.
Det finns en stödgrupp för anhöriga som vårdar sjuka i
familjen.
 
3. Vi fick del av de regeringsmedel för ”Unga utsatta 2018”
som Röda Korset fick förtroendet att använda. För dessa
pengar ordnades fritidsaktiviteter för unga asylsökande i
Gamleby – bl.a. biobesök, resa till Gotland, utflykt till
Hasselö. Sammanlagt tog ca 50 ungdomar del av detta.
 
 
4. Vi har skickat hjälp vidare till följande insamlingar:
 
Röda Korsets katastroffond 30.367 kr.
 
Världens barn 11.188 kr.
 
 
”Från utsatthet till framtid” (Till flyktingar i Sverige och
i världen) 10.000 kr.
 
”Planerade humanitära insatser” (T.ex barnmorskor i Somalia,
nötkräm till undernärda barn, myggnät mot malaria) 7.500 kr.
 
”Hela Röda Korset” (ej öronmärkta pengar som styrs dit de
behövs) 7.500 kr.
 
”Hälsa och medmänsklighet” (besöksverksamhet, information
om folkrätt, rödakorsvärdar m.m.) 5.000 kr.
 
 
 
 
 
 

Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset »»
 
 
 
 

Gamleby startsida

 
 

Ansvarig för webbplatsen: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbansvarig:  Jan Cullberg  |  Kontakt: info@gamleby.se |  © Gamleby intresseförening