Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Gamleby Tingshus
 
Aktuell information
Bibliotek
Bergsklättring
Boendealternativ
Casimirsborg
Evenemangskalender
Fiske i Gamlebyviken
Fornlämningsområde
Gamboule
GamBowl
Gamlebybilder
Gamlebyfilmen
Gamleby Köpcentrum
Gamleby Folkpark
Gamleby Kulturhus
Gamleby Marknad
Gamleby Taxibuss
Gamleby Torg
Garpedansberget
Hammarsbadet
Himmelsrum
Holms Yachtvarv
Konst i Gamleby
Karta för Gamleby
Kyrkoruin
Lusthuset
Myrkullens Hembygdsgård
Närpolisen
Restaurang & caféer
Secondhandbutiker
Skulpturparken Trollpark
Tingshuset
Tjust Bio
Träskeppsvarvet
Unos Park - Byparken
Åby Herrgård 

Tingshuset i Gamleby är en sober byggnad i senklassicistisk stil
med bevarade interiördetaljer och är kulturminnesskyddat.
 
Gamleby Tingshus är en del av vårt lagskyddade kulturarv med
K-märkt trädgård. Den äldsta kända tingsstugan byggdes troligen
på 1500 talet och följdes av flera Tingshus.  
 
Nuvarande Tingshus uppfördes 1827-28 efter ritningar av
byggmästare  Peter Österlöf. Stenhuset är i två våningar, har en
enkel klassicistisk fasad och med tillhörande trädgård.
 
Hitta till Tingshuset. Storgatan 1A »
 
 
Gamleby Kulturhus
 
I en del av Tingshuset ligger i dag Gamleby kulturhus och
kulturföreningen, Ting för alla.
 
Gamleby Kulturhus »
 
 
Stiftelsen Gamleby Tingshus
 
Tingshuset handhas av Stiftelsen Gamleby Tingshus.
Stiftelsen arrangerar visningar av lokalerna.
 
Kontaktperson: Kerstin Bergström 0493-101 74 alt 070 878 64 92
 
 
 

"Det spelar ingen roll vart du åker, vad som betyder något är var du stannar"

 

 
Gamleby startsida