Näringsliv & företagande 

Gamleby startsida

Gamboule
 


 

 


Gemenskap lockar till boulebanan i Unos
Park som alltid är öppen
 
 
Bouleförening, Gamboule arrangerar bl.a. Garpedags-trippeln
under Garpedagen i augusti. Bouletävling med ett instiftat
vandringspris av skulptör, Lore Nynnell.

Bouleförening, Gamboule:

Ordf. Janne Sandin
Tfn: 070-7161146
 
 
Gamboules träningstider: Gamboule lånar ut klot
Onsdagar klockan 18:00 Söndagar ,klockan 14:00
   
   
 
 

Gamleby startsida

 
 
 
Cullberg Consulting