Näringsliv & företagande 
 
Välkommen till Gamleby
 
Webbplatsen informerar om Gamleby som erbjuder sina
medborgare ett brett tjänste- och serviceutbud i sina
olika verksamheter. Självklart länkar till företag och
andra som verkar för ortens bästa.
Gamlebys historia som stad benämndes från 1200 -talet
för Westerwijk. År 1433 befallde Sveriges konung borgarna
i Westerwijk att slå ner sina bopålar närmare havet vid
Stegelöt eller på det ställe där Västervik nu ligger och tog
namnet Westerwijk med sig. Gamla Westerwijk kallades
"gamla byn” och därefter blev benämningen Gamleby.

Gamleby är Västerviks kommuns näst största tätort.

Aktuell information

 

 

 
Gamleby Centrum renoveras Filmfestival i Gamleby Tjust Bio´s filmprogram
Karaoke sångtävling i Gamleby Centrum Gamlebyåns Öringar » Visa mer

 

Populära sidor
 
 
 
 
Näringsliv och arbete
Handelsplats Gamleby
 
Gamleby har ett rikt näringsliv med flera stora
industriföretag, där Akzo Nobel Industrial Finishes
och SAAB Barracuda Camouflage System är de
största arbetsgivarna.
 
I samhället finns också ett rikt utbud av butiker
där de flesta branscher är representerade.
Dessutom finns en mängd serviceföretag i olika
branscher som behövs för att upprätthålla normal
samhällsservice på landsbygden. Läs mer »
 
Aktuellt företag
 

 

 
Gamleby Garpe Centrum är en handelsplats med butiker och
service innom dagligvarhandel såsom mataffär, systembolag,
bank, bankomater, apotek, hälsocentral, postombud, bensin-
mack, restauranger, samt goda parkeringsmöjligheter.
 
Gamleby Torg har också ett rikt utbud av restauranger och
service med mer. Läs mer »
 

 

  Aktuella evenemang

Ansvarig för webbplatsen www.gamleby.se: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbredaktör: Jan Cullberg Kontakta gamleby.se © Gamleby intresseförening