Näringsliv & företagande 
 
Välkommen till Gamleby
 
Webbplatsen informerar om Gamleby som erbjuder sina
medborgare ett brett tjänste- och serviceutbud i sina
olika verksamheter. Självklart länkar till företag och
andra som verkar för ortens bästa.
Gamlebys historia som stad benämndes från 1200 -talet
för Westerwijk. År 1433 befallde Sveriges konung borgarna
i Westerwijk att slå ner sina bopålar närmare havet vid
Stegelöt eller på det ställe där Västervik nu ligger och tog
namnet Westerwijk med sig. Gamla Westerwijk kallades
"gamla byn” och därefter blev benämningen Gamleby.

Gamleby är Västerviks kommuns näst största tätort.

Aktuell information

 
Biblioteket stänger torsdagar Tjust Bio´s filmprogram Höstmarknad » Visa mer
 
Populära sidor
 
 
 
 
Näringsliv och arbete
Handelsplats Gamleby vid E22:an
 
Näringsliv i Gamleby. Ett bättre företagsklimat ger fler företag,
fler växande företag och fler jobb. Utsikterna till fortsatt positiv
utveckling förbättras i samma takt som begreppet livskvalitet
blir mer påtagligt för gemene man och vikten av naturnära och
tryggt boende. Gamleby har ett rikt näringsliv med flera industri-
företag, där Akzo Nobel Industrial Finishes & Saab Barracuda
är de största arbetsgivarna. I samhället finns också ett rikt
utbud av butiker där de flesta branscher är representerade.
Dessutom finns en mängd serviceföretag i olika branscher som
behövs för att upprätthålla normal samhällsservice på
landsbygden. »»
 
Aktuellt företag
 
 
Välkommen till Gamleby Centrum som är en modern handelsplats med
all tänkbar service och butiker innom dagligvarhandel såsom mataffär,
bank, uttagsmaskiner, apotek, hälsocentral, postombud, restauranger
och systembolag m.m. samt goda parkerings möjligheter.
Vid Gamleby Torg finns också ett rikt utbud av restauranger m.m. »»

 

  Aktuella evenemang

Ansvarig för webbplatsen www.gamleby.se: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbredaktör: Jan Cullberg Kontakta gamleby.se © Gamleby intresseförening